Brugsbetingelser

1. Accept af betingelser

Ved at bruge Procex tjenester, accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke er enig i disse vilkår, bedes du undlade at bruge vores tjenester.

2. Ændringer i vilkår

Vi forbeholder os retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid. Det er dit ansvar regelmæssigt at gennemgå disse vilkår for at være opmærksom på eventuelle ændringer.

3. Brug af tjenester

Du accepterer at bruge vores tjenester i overensstemmelse med alle gældende love og regler. Du må ikke bruge vores tjenester til ulovlige formål eller på en måde, der kan skade vores tjenester eller påvirke vores brugeres oplevelse.

4. Intellektuel ejendomsret

Alt indhold på vores hjemmeside og chatbot, inklusiv tekst, billeder og kode, er vores ejendom og er beskyttet af ophavsretslove. Du må ikke kopiere, distribuere eller bruge vores indhold uden vores forudgående skriftlige samtykke.

5. Ansvarsfraskrivelse

Vores tjenester leveres "som de er" og "som tilgængelige", og vi fraskriver os alle garantier, enten udtrykkeligt eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

6. Begrænsning af ansvar

Vi er ikke ansvarlige for skade eller tab, der opstår fra brugen af vores tjenester, medmindre det er forårsaget af vores forsætlige forseelse.

7. Gældende lov

Disse Vilkår og Betingelser er reguleret af dansk ret, og enhver tvist i forbindelse med disse Vilkår skal afgøres efter dansk ret.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores Brugsvilkår, bedes du kontakte os.